Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä on musiikki. Musiikkiterapiaa käytetään pääasiallisena hoitomuotona tai muiden hoitomuotojen rinnalla.

Musiikkiterapia sopii lapsille, nuorille, työikäisille ja ikääntyville.

Musiikkiterapiassa päämenetelminä käytetään soittamista, laulamista ja musiikin kuuntelua. Terapiassa musiikkiin voidaan yhdistää kuvallista työskentelyä, kirjoittamista, leikkiä ja liikkumista. Musiikkiterapiassa myös keskustellaan, apuna voidaan tarvittaessa käyttää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC).