Musiikkiryhmät

Merirumpu tarjoaa ryhmiä lapsiperheille ja aikuisille:

AAC-muskarit
AAC-menetelmien, eli puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien opettelu sujuu leikiten muskarissa!

AAC-muskarissa lauletaan, soitetaan, piirretään ja leikitään ja samalla opetellaan käyttämään kuvia ja tukiviittomia arkipäiväisissä tilanteissa.
AAC-muskarit ovat perhemuskareita, joissa mukana voivat olla lapsen vanhemmat, sisarukset tai isovanhemmat.

Muistiryhmät
Muistryhmät on suunnattu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Ryhmien toiminnan tavoitteena on psyykkisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen.
Asiakkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisen luovan toiminnan avulla:
– musiikki: yhteislaulua, rytmittelyä, musiikin kuuntelua asiakkaiden toiveiden mukaan
– kerronta: elämänkokemusten jakaminen, apuna valokuvat, lehtileikkeet ym.
– musiikkimaalaus, tuolitanssi, luova toiminta asiakkaiden toiveiden mukaan

Ryhmässä omien elämänkokemusten ja hiljaisen tiedon jakaminen rikastuttavat kaikkien osallistujien elämää, lisäävät arkista vuorovaikutusta ja antavat mahdollisuuden turvalliseen yhdessäoloon.

– kaverikoira Lumi mukana toiminnassa
mahdollisuuksien mukaan!

Äänenhuolto:
Äänen- ja puheentuoton ongelmia esiintyy mm. Parkinson-potilailla.
Musiikin avulla, rytmittämällä, tanssimalla ja laulamalla pyritään ylläpitämään Parkinson-potilaiden puheääntä ja liikuntakykyä. Laulaminen aktivoi hengitystä, ryhtiä, kasvojen ilmeitä, artikulaatioelimiä ja kurkunpään liikkeitä.
Ryhmät kokoontuvat 6 -10 kertaa lukukaudessa.

Erityismusiikinopetus
Merirummussa on mahdollisuus soitonopiskeluun kuvionuottimenetelmällä.
Voit myös säveltää omaa musiikkia GarageBand-ohjelman avulla.

Kuuntele Miikan, 10v, tekemä sävellys:  ”Sanaton laulu” 
Miikan sävellyksen soittaa Katri-musaterapeutti