Työikäiset ja ikääntyvät

Musiikkiterapia Merirumpu tarjoaa työikäisille ja ikääntyville kuntoutujille monipuolisia ja luovia menetelmiä, kun  sairaus tai vamma tuovat arkipäivään haasteita.

Kivunhallinta
– rentoutuminen, kivunhallintakeinojen löytäminen
Aivoinfarktin jälkeinen kuntoutus
– laulaminen, muistitoiminnot, hahmottaminen, motoriset harjoitteet
Äänentuoton ongelmat
– esimerkiksi Parkinsonin tautiin sairastuneet
Muistisairaat

Menetelmät:
– äänentuottoharjoitukset
– laulaminen
– rentoutuminen
– hengitysharjoitukset
– musiikkimaalaus
– improvisaatio
– kuuntelu
– keskustelu
– tanssi

Musiikkiterapian sisällöstä ja menetelmistä sovitaan aina asiakkaan kanssa
yksilöllisesti asetetut tavoitteet huomioiden.