Miten musiikkiterapia toteutuu?

Musiikkiterapiaan hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai ottamalla yhteyttä terapeuttiin.

Musiikkiterapia toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana. Tapaamisia on 1-2 kertaa viikossa ja terapiakerran pituus on 30 – 90 minuuttia.

KELA korvaa musiikkiterapiaa vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille ja aikuisille sekä nuorten kuntoutuspsykoterapiana 16-25 -vuotiaille. Myös sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, perheneuvola, sosiaalitoimi tai vakuutusyhtiö voivat korvata musiikkiterapian.

Musiikkiterapiaan voi tulla myös omalla kustannuksella.

 

Musiikkiterapia Merirummun kohderyhmät:

Lapset ja varhaisnuoret
– autismikuntoutus
– neurologiset vammat ja sairaudet
– kielenkehityksen viivästymä
– kielellinen erityisvaikeus
– vuorovaikutuksen pulmat

Työikäiset ja seniorit kuntoutujat
– neurologiset vammat ja sairaudet
– äänentuoton vaikeudet
– muistisairaudet

Musiikkiterapian sisällöt ja tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan ja häntä hoitavien tahojen  kanssa asiakkaan toiveet ja kuntoutustarpeet huomioiden.